Nyoengnee III - vasten praktijk

26/12/2019 19:00 t/m 29/12/2019 09:00 (Europe/Brussels)

Huy, België


Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Inschrijven enkel per email: yl.administration@tibinst.org

Als u voor het eerst een dergelijke intensieve vasten-ervaring meemaakt is het aangeraden om het onderricht van de Lama op 19 december 2019 om 20u over deze praktijk bij te wonen.

Nyoeng Nee, de volledige vastenpraktijk: de eerste volledige dag wordt er niet meer gegeten na het middagmaal, drinken is wel toegestaan. Tijdens de tweede volledige dag (stilte dag) wordt er niet gegeten noch gedronken tot de ochtendsessie van de volgende dag.

Nyoen Nee is een zuiveringspraktijk waarin vasten, stilte en meditatie centraal staan. De praktijk is gericht op het zuiveren van alle negatieve gewoontepatronen die we hebben ontwikkeld op het niveau van ons lichaam, onze spraak en onze geest. De praktijk is verbonden met de bodhisattva Tchenrezig , het aspect van liefde en mededogen van alle boeddha’s. Tchenrezig wordt voorgesteld met 11 gezichten en duizend armen.

De elf gezichten maken het mogelijk om vol mededogen de blik te richten op alle levende wezens die gekweld worden door lijden. Met duizend armen reikt Tchenrezig naar al deze wezens om hen de poel van lijden uit te trekken. De sadhana van de duizendarmige Tchenrezig wordt driemaal daags uitgevoerd in de grote tempel.

Deze praktijk bevat alle aspecten van de dharma en de essentie van de drie voertuigen:

- Het ethisch gedrag uit het Hinayana: door het nemen en hernieuwen van geloften op niveau van lichaam, spraak en geest worden vroegere fouten en schadelijke handelingen gezuiverd. Als deze geloften op een perfecte manier worden in acht genomen, al is het maar voor korte tijd, dan zijn ze een bron van grote verdienste.

-De verlichtingsgeest of het grote mededogen uit het Mahayana: de meditatie over liefde en mededogen die de kern vormt van de praktijk en waardoor deze kwaliteiten in ons worden opgevoerd. 

- De vaardige en diepzinnige middelen uit het Vajrayana: visualisatie van de godheid, recitatie van de mantra en de neerbuigingen.

Nyoeng Nee wordt als zeer heilzaam beschouwd voor het genezen van ziektes, het ontwikkelen van mededogen en het wegwerken van karmische tendensen. Deelnemers getuigen dat deze praktijk hen zowel fysiek als spiritueel aansterkt. Hij beslaat twee en een halve dag, wat behulpzaam is voor mensen die geen tijd kunnen vrijmaken voor een langdurige retraite.

 


De deelnemers worden verzocht de avond tevoren te komen, om vroeg in de ochtend (5u50) van start te gaan met het nemen van de geloften. Het is eveneens belangrijk dat u blijft tot de ochtend van de laatste dag.

Deze zuiveringspraktijk is een ideale manier om een intensieve retraite te ervaren in de aanwezigheid van een lama, en op deze manier het jaar af te sluiten.

Bijdrage:  € 106,50 voor gewoon lid / € 118,50 voor niet-lid (op basis van een gemeenschappelijke standaardkamer). Voor andere ledenkortingen, zie ‘Bijdrage lidmaatschap’.

Lama Zeupa is afkomstig uit de Indiase provincie Sikkim in India, aan de grens met Tibet. Hij voltooide zijn opleiding en driejarenretraite in het klooster van wijlen Kaloe Rinpochee in Sonada bij Darjeeling. In 1993 kwam hij op vraag van Lama Karta naar België en hij is sindsdien een gewaardeerde leraar in onze centra. Bij het overlijden van Lama Karta in 2013 werd de  verantwoordelijkheid van spiritueel directeur op Lama Zeupa overgedragen.

Waar

Bekijk in Google Maps
INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4
    4500 Huy
    België
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Wanneer

18/60 Free
Van 26/12/2019 19:00
Tot 29/12/2019 09:00

Organisator

INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Sociale stream