Geannuleerd - Amitabha Retraite, met Lama Zeupa

31/10/2020 10:30 t/m 03/11/2020 16:00 (Europe/Brussels)

Huy, België


Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes


Om zich voor te bereiden op de dood kan het nuttig zijn om een band te ontwikkelen met Boeddha Amitabha, de Boeddha van het eindeloze licht. Boeddha Amitabha resideert in het westelijke paradijs van de gelukzaligheid, of Dewatchen.

Het is één van de zuivere boeddhavelden. De zuivere aard ervan wordt gerealiseerd door de aanwezigheid van een Boeddha. Men kan de band met Amitabha verstevigen door het reciteren van zijn mantra.

 Boeddha Amitabha sprak de belofte uit dat eenieder die de wens zou koesteren om in zijn land te worden geboren, ook daadwerkelijk in Dewatchen zou kunnen vertoeven. Een hergeboorte in het paradijs van de gelukzaligheid faciliteert de uiteindelijke verlossing.

Boeddha Amitabha is de oudste van de vijf Boeddha families van het Mahayana. Hij belichaamt de transformatie van begeerte naar duurzame wijsheid. Hij wordt verbonden met het element vuur. Vandaar dat hij wordt afgebeeld in de rode kleur.

Tijdens deze meerdaagse wordt in het bijzonder Lama Ogyen herdacht, de eerste Lama die ons centrum heeft geleid.

Onze gedachten gaan ook uit naar onze geliefde Lama Karta, aan wie we zoveel te danken hebben. Men kan bij deze gelegenheid de wens uitspreken dat alle projecten van het centrum voorspoedig verlopen. Ook al onze geliefden en onze Sangha leden die intussen zijn gestorven worden herdacht.

Zaterdag 31 oktober : onderricht

Vanaf zondag 1 november: : intensieve praktijksessies met recitatie van de mantra.

Dinsdag 3 november om 14.30 uur wordt de retraite afgesloten met een feestelijke tsok-poedja, een offerritueel.

Deze intieme retraite staat open voor iedereen, ook al komt u niet voor de volledige periode. De uitgebreide tekst ligt ter beschikking van de deelnemers.

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

 

Lama Zeupa is afkomstig uit de Indiase provincie Sikkim in India, aan de grens met Tibet. Hij voltooide zijn opleiding en driejarenretraite in het klooster van wijlen Kaloe Rinpochee in Sonada bij Darjeeling. In 1993 kwam hij op vraag van Lama Karta naar België en hij is sindsdien een gewaardeerde leraar in onze centra. Bij het overlijden van Lama Karta in 2013 werd de  verantwoordelijkheid van spiritueel directeur op Lama Zeupa overgedragen.  Lama onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest, die hij dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact op wie ze toepast.

Bijdrage: € 304 niet-lid/€ 284 lid (chambre 1 pers) - € 343 niet-lid/€ 323 lid (Studio 1 pers)

Masker verplicht.

Gemeenschappelijke kamers zijn niet beschikbaar

Het is verplicht lakens te huren tijdens je verblijf (Covid-19 maatregelen)

In het kader van het Corona-virus zullen wij ons houden aan de door het Ministerie van Volksgezondheid voorgeschreven hygiëne en afstandsmaatregelen.

Betaling ter plaatse moet worden vermeden en indien nodig, alleen met bancontact .

Geen contant geld.

 

Brochure informative coronavirus FR.

 

Self test Covid-19 FR.

 

Informatie over onze corona aanpak.

 

Self test Covid-19 NL

Waar

Bekijk in Google Maps
INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
Promenade Saint-Jean l'Agneau 4
    4500 Huy
    België
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Wanneer

56/60 Free
Van 31/10/2020 10:30
Tot 03/11/2020 16:00

Organisator

INSTITUT YEUNTEN LING ASBL
+32 (0)85 27 11 88
yeunten.ling@tibinst.org

Sociale stream