onderricht: Gampopa - de presentatie van de Niveaus van Realisatie: de Bhumi's

12/09/2019 20:00 au 12/09/2019 21:30 (Europe/Brussels)

Schoten, Belgique


Odoo image et bloc de texte

5. De presentatie van de Niveaus van Realisatie: de Bhumi’s.

Op een zeker punt van de beoefening bereikt men een effectieve realisatie van de manier waarop de dingen werkelijk bestaan, een realisatie van de leegte. Op dat punt belandt men op het ‘pad van zien’ en start men met het gradueel doorlopen van de tien niveaus van realisatie tot aan het complete boeddhaschap. Welke zijn deze tien Bhumi’s? Wat is hun belang? Wat wordt er gezuiverd op elk van deze niveaus? Deze en andere punten worden besproken tijdens deze sessie.

Bijdrage: € 5 leden/€ 7 niet leden

Dit jaar zijn we aangeland bij de laatste zeven hoofdstukken van het drie-jarenprogramma op basis van de tekst:

“Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”. geschreven door de Tibetaanse leraar Gampopa

Over een periode van drie jaar (2017-2019) bespreken we de essentie van deze tekst. In 21 sessies worden de stadia van het boeddhistische pad gepresenteerd: 7 donderdagavondsessies per jaar. Het is een unieke kans voor nieuwkomers en beginners om een helder overzicht te krijgen van het boeddhistische pad of een inzicht te krijgen in de afzonderlijke onderwerpen. Voor de gevorderde studenten is het een prachtige gelegenheid om hun begrip te verdiepen en te versterken.

De in 2017 besproken onderwerpen - de boeddhanatuur; het waardevolle mensenleven; de spirituele leraar; de vergankelijkheid; het lijden van het cyclische bestaan; karma, oorzaak en gevolg; liefdevolle vriendelijkheid en mededogen - vormen de basis van het boeddhistische pad. In het jaar 2018 zijn we gestart met met de methode of beoefening voor het bereiken van het boeddhaschap: het nemen van toevlucht en geloften, het ontwikkelen van de verlichtingsgeest, het beoefenen van de wensende verlichtingsgeest, het beoefenen van de uitvoerende verlichtingsgeest: de zes perfecties, de perfectie van vrijgevigheid, de perfectie van morele zelfdiscipline en de perfectie van geduld. In 2019 sluiten we de methode af en komen we tot de conclusie van de tekst: het complete boeddhaschap.

Gampopa wordt gezien als de grondlegger van het Kagyu-pad binnen het Tibetaans boeddhisme, waar ons Instituut ook deel van uitmaakt. Bij de Kadampa-leraren verdiepte Gampopa zich in het Lamrim-onderricht: de lessen over de graduele stadia van het pad naar de verlichting, die de woorden van de Boeddha samenbrengen in een overzichtelijk geheel. Om deze geleidelijke aanpak nog te verbeteren, combineerde hij het met de Mahāmudrā-lessen. Deze ontving hij van zijn voornaamste leraar, de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Door het Kadampa- en Mahāmudrā-onderricht samen te brengen bracht hij een stroming tot gang, die we nu kennen als de Kagyu-traditie.

Deze grote leraar componeerde verscheidene teksten. Zijn meest gekende en alom gewaardeerde tekst is “Het Juweel van de Bevrijding: De Wens Vervullende Edelsteen van het Edel Onderricht”.

Reeds meer dan acht eeuwen legt dit onderricht een grondige basis voor de studie en de beoefening van het boeddhisme. Het gaat stap per stap doorheen het boeddhistische pad en eindigt bij het bereiken van de staat van het boeddhaschap. De tekst beschrijft en verduidelijkt de stadia van het pad naar de verlichting zo helder dat hij bestudeerd en begrepen kan worden zonder uitgebreid opzoekingswerk in andere teksten en commentaren. Daarom kunnen we hier spreken over een echt “Juweel”. Dit onderricht is bedoeld voor iedereen die zich spiritueel wil ontplooien. Het is bijzonder geschikt voor de Westerse leek en vormt een essentieel compendium voor boeddhistische beoefenaars van alle niveaus.

Jaar 3

1. De Perfectie van Enthousiaste Volharding

2. De Perfectie van Meditatieve Concentratie

3. De Perfectie van Wijsheid

4. De presentatie van de Paden

5. De presentatie van de Niveaus van Realisatie: de Bhumi’s.

6. Het resultaat: het Complete Boeddhaschap

7. De Verlichte Activiteit van een Boeddha

Visualiser sur Google Maps
TIBETAANS INSTITUUT VZW
Kruispadstraat 33
    2900 Schoten
    Belgique
+32 (0)3 685 09 19
tibetaans.instituut@tibinst.org

Quand

De 12/09/2019 20:00
à 12/09/2019 21:30

Agenda

TIBETAANS INSTITUUT VZW
+32 (0)3 685 09 19
tibetaans.instituut@tibinst.org

Flux social